.

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Zápis do materskej školy

Štvrtok 29. 10. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vitajte na stránke materskej školy

 

                                                         OZNAM PRE RODIĆOV

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom , že dňa 09.10.2020 v čase od 9.30 hod. sa budú nahlásené deti fotiť v exteriéry na školskom dvore s témou JESEŃ. Budú sa fotiť deti vždy len z jednej triedy, nebude dochádzať ku kontaktu s deťmi z inej triedy. Fotiť sa budeme postupne od I. triedy až po V. triedu. Každý rodič si oblečie dieťa podľa vlastného uváženia.

 

 

Novinky

 • OZNAM

  Na základe prijatého uznesenia vlády č.678 k návrhu na rozšírenie

  opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa

  čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu výnimo-

  čného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

  vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č.587 z 30.9.2020

  Na základe ROZHODNUTIA:

  Minister školstva, vedy, výkumu a športu podľa §150 ods.8 zákona

  č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej

 • VZHĽADOM K MIMORIADNEJ SITUÁCIÍ SA RUŠIA NIEKTORÉ DOTERAZ DANÉ OPATRENIA.PRIEBEŽNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ O NOVÝCH OPATRENIACH.

  ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.

  Riad.školy MÁRIA GAĹOVÁ

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 28.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.

  Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, ústredného kúrenia (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV)

  Za pochopenie ďakujeme

  Riad. školy: Mária Gaľová

  Prevádzka nahlásených detí v čase jesenných prázdnin 29.10.2020 a 30.10.2020 bude v triede č. I. v ktorej budú deti len z tejto triedy a v triede č. III. budú deti z tried č. II.IV a V.

  Riad. školy: Mária Gaľová

 • Materská škola Jána Švermu 8 v Michalovciach

  DODATOK K ŠKOLSKÉMU PORIADKU

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole c čase mimoriadnych hygienických - epidemiologických opatrení – COVID 19

  Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra č. 2020/15801:1-A1800, majú odporúčací charakter.

  Zákonný zástupca, alebo zamestnanec oznámi po indikácií RÚVZ, alebo všeobecným lekárom škole že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho ( v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19.

 • Materská škola Jána Švermu 8 Michalovce

  ŠKOLSKÝ PORIADOK

  Vypracovala: Mária Gaľová, riaditeľka materskej školy

  Podpis riaditeľky školy: .................................

  Dátum vydania školského poriadku: ..............................

  OBSAH

  I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  II. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MATERSKEJ ŠKOLE,

 • Do galérie Dobrovoľnícka aktivita pod záštitou mesta Michalovce boli pridané fotografie.

  Ďakujeme zamestnancom Mestkeho urádu mesta MIchalovce a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti za skrášlenie areálu našej materskej školy

 • Do galérie naši najmladší boli pridané fotografie.

 • Do galérie Rozlúčka predškolákov boli pridané fotografie.

 • Riaditeľka školy žiada rodičov ,aby si v mesiaci apríl 2020 zastavili platby za materskú školu cez IB /10 eur a 140 eur/ až do odvolania.

 • Do galérie Karneval a kúzelník boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria