Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com
Pondelok 25. 3. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

  ...........................................................................................................................................Vzor

  Meno a priezvisko žiadateľa- zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko Vyplní MŠ:

  Číslo:

  Prijaté dňa:

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/

 • podmienky prijímania detí do materskej školy.

  Organizačná zložka: Materská škola Jána Švermu 8, Michalovce

  VYHLÁSENIE ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  V súlade s platnou legislatívou a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do Materskej školy Jána Švermu 8, v Michalovciach na školský rok : : 2019/2020

  PODMIENKY PRIJATIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Východiská :

  1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Usmernenie k zápisu detí do materskej školy.

  Vážení rodičia!

  Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa a kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 budú zverejnené v novinkách od: 22.03.2019.

  UPOZORNENIE!!!

  Potvrdenie od pediatra na žiadosti musí mať aprílový dátum.

  Riad.školy: Bc. Emília Koribaničová .

  Poznámka: vzor žiadosti je možné zaslať elektronicky, ak o to požiada zákonný zástupca dieťaťa emailom.

 • Do galérie Slávik v materskej škole boli pridané fotografie.

 • ŠKOLSKÉ KOLO.

  Dňa: 14.03.2019 o 10,00 hod. materská škola organizuje školské kolo v speve ľudových a detských piesní

  "Slávik v materskej škole". Súťaže sa zúčastní 12 detí zo všetkých tried.

  Výhercovia budú reprezentovať materskú školu v rámci materských skôl mesta Michalovce.

  Riad. školy.

 • PROSBA.

  Pomôžte svojim deťom. !

  Riaditeľka materskej školy a Rodičovské združenie týmto prosí rodičov, aby 2 % z dane poskytli na účet Rodičovského združenia. Tlačivo na poskytnutie 2 % si môžete vyzdvihnúť u učiteliek v triede, alebo riaditeľky školy.

  Finančné prostriedky budú použité na: nákup detských dopravných prostriedkov na dopravné ihrisko, nákup náčinia a náradia na cvičenie detí vonku aj v telocvični, vytvorenie divadelnej scény v materskej škole, vytvorenie malého amfiteátru na školskom dvore.

 • Otvorená hodina.

  OTVORENÁ HODINA.

  Dňa: 13.03.2019 o 15,00 hod. sa uskutoční otvorená hodina výučby anglického jazyka u 5-6 r. detí na ktorú srdečne pozývame rodičov detí, ktorých deti navštevujú krúžok anglického jazyka.

  Riad.školy.

 • Do galérie karneval trieda č.1 boli pridané fotografie.

 • Do galérie karneval trieda č.3 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria