Na základe nových usmernení je prevádzka na materskej škole od 30.03.2020 prerušená až do odvolania. Zápis detí do materskej školy bude od 30.04.2020 do 31.05.2020

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Zápis do materskej školy

Piatok 29. 5. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vitajte na stránke materskej školy

Na základe nových usmernení je prevádzka materskej školy od 30.03.2020 prerušená až do odvolania.

Zápis detí do materskej školy bude od 30.04.2020 do 31.05.2020

riad. školy: Mária Gaľová

 

Riaditeľka školy upzorňuje rodičov,aby si v mesiaci apríl 2020 zastavili platby za materskú školu cez IB až do odvolania!

 

                                                                 

                                                                  Dôležitý oznam pre rodičov

Vec: Usmernenie a odporúčanie zriaďovateľa k prebiehajúcim opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia sa prerušuje prevádzka materskej školy v období od 16.marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ministerstva vnútra a premiéra P. Pelegriniho

 riaditeľka školy: Mária Gaľová

                                                      

 

 

 

Riaditeľka školy informuje rodičov, že vzhľadom na zvýšený výskyt chrípky sme pristúpili k monitorovaniu chorobnosti detí v jednotlivých triedach. Preto Vás žiadame o nahlásenie p.učiteľkám v triede chorobnosť vášho dieťaťa na chrípku od pondelka 10.02.2020 do 8.30. hod. až do odvolania.

za porozumenie ďakujeme 

riad. školy: Mária Gaľová

                                                                             

 

                                                                           FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

 

      Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že FAŠIANGOVÝ KARNEVAL plánujeme 12.02.2020  od príchodu detí do materskej školy od 8.00 hod. do 12.00.hod. Pripravujte svojim deťom karnevalové masky, ráno deti oblečiete do masiek a deň plný zábavy, tanca, hudby a súťaži sa môže začať. O 10.00.hod. príde aj kúzelník. Vstupné za kúzelníka je 1 €, ktoré pani učiteľky zaplatia z triedneho fondu.

Fašiangový karneval bude v tento deň vo všetkých triedach.

riad. školy: Mária Gaľová 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Novinky

 • Žiadame rodičov,ak máte možnosť ,vypište a vytlačte si doma toto vyhlásenie a ráno 1.6.2020 odovzdajte učiteľke v triede.Urýchlime tým čas odovzdávania detí do materskej školy.

 • V prípade záujmu o zhotovenie tabla pre deti kontaktujte p.Hanečákovú .č.t.0904493354

 • Materská škola, J.Švermu 8, Michalovce

  Trieda č.4

  Triedne učiteľky: Mondoková , Porvazová

  Zoznam detí na dochádzku do MŠ od 1.6.2020

  1. Budinská Timea
  2. Hanečáková Lara
  3. Krajník Timon
  4. Marjov Matúš
  5. Mašlej Jakub
  6. Mičaník Matias
  7. Pondi Samuel
  8. Rokyta Zbičiak Daniel
  9. Semko Siphia
  10. Soročinová Júlia
  11. Stavrovská Miriam
  12. Tkáč Peter
  13. Hudáková Mária
  14. Bujdošová Eva
 • Materská škola Jána Švermu 8, 071 01 Michalovce

  Zoznam detí s dochádzkou do MŠ od 01.06. 2020

  Učiteľky: Lenka Košická

  Daniela Mišovicová

  Trieda č.: III.

  1. Angušová Ema
  2. Dobranský Oliver
  3. Gomboš Pavol
  4. Jakubík Peter
  5. Kuľhová Sára
  6. Lopatník Hugo
  7. Styrančáková Ekateryna
  8. Špiváková Šarlota
  9. Korsák Milan
  10. Stanko Tomáš
  11. Ferko Damián
  12. Gožová Petra
  13. Karpáčová Ema
 • Materská škola, JánaŠvermu 8, Michalovce

  Zoznam detí s dochádzkou do Materskej školy od 1.6.2020

  Trieda č.1

  Učiteľky: Daniela Blašková, Dominika Banduričová

  1. Natália Krajniková
  2. Ján Sejna
  3. Leo Provázek
  4. Pavol Katančík
  5. Barbora Rošková
  6. Filip Pado
  7. Marek Boržík
  8. Laura Čižmárová

  9. Alex Provázek

  10. Šimon Katančík

  11. Emma Kločanková

  12. Filip Kločanka

 • Materská škola, J. Švermu 8, Michalovce 071 01

  Zoznam deti nahlásených na dochádzku do MŠ od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020.

  Trieda č. ll.

  Učiteľky: Beáta Karolová

  Iveta Čechovičová

  1. Čižmar Alex
  2. Faťol Šimon
  3. Gelatič Ján
  4. Kukrak Sebastián
  5. Lenartová Nina
  6. Makeľ Jakub
  7. Makeľová Ema
  8. Ščurová Vanesa
  9. Valiga Jakub
  10. Iľčíková Ela
  11. Horňák Daniel
  12. Hudák Dávid
  13. Labiková Lenka
  14. Lobo Rafael
 • .....................................................................................................................................................

  ( Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo zákonného zástupcu)

  V Michalovciach: ......................................

  Materská škola

  Jána Švermu 8

  071 01

  Michalovce

  Vec: Žiadosť o odovzdanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

  V súlade s §16 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadam o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa ...................................................................

 • Materská škola Jána Švermu 8 v Michalovciach

  Organizácia a podmienky prevádzky materskej školy do konca školského roku 2019/2020

  Prevádzka materskej školy od 01.06.2020 je od: 7.00 hod. do 16.00. hod.

  Príchod do materskej školy do 8.30 hod./po tomto čase bude areál MŠ zamknutý/

  Vyberanie deti realizovať po 15.00 hod.

  Minimalizovať zhromažďovania osôb pred materskou školou, pred vnútornými a vonkajšími priestormi, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

  Počet detí v jednej triede: najviac 15

 • Dotazník

  Meno a priezvisko dieťaťa: ................................................................................................ Trieda v MŠ: .................................

  Záujem o dochádzku do MŠ od 01.06.2020:

  • áno
  • nie

  Zamestnanosť rodičov:

  • zákonní zástupcovia sú obaja zamestnaní v 1. línií (zdravotníci, policajti, vojaci, štátni zamestnanci...)
  • zákonní zástupcovia sú obaja zamestnaní v inej sfére
  • zákonní zástupcovia sú obaja zamestnaní, ale žijú v spoločnej domác
 • PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O UMIESTNENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

  OD 01.06.2020

  Vážení rodičia!

  Na základe organizačných pokynov Ministerstva školstva SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ a zriaďovateľa materskej školy Mesta Michalovce realizujeme prieskum záujmu o dochádzku Vášho dieťaťa do materskej školy Jána Švermu 8 Michalovce od 1.6.2020.

  Otvorenie materskej školy bolo umožnené od 1. 6. 2020 s dodržaním stanovených podmienok a určených kritérií:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria