Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com
Štvrtok 15. 11. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie projekt-Otvorená aréna boli pridané fotografie.

 • KORČULIARSKA GRAMOTNOSŤ - PROJEKT.

  Vážení rodičia!

  Od: 21.12.2018 sa prihlásené deti tried IV, a V - 5-6 r. zúčastnia projektu korčuliarskej gramotnosti na zimnom štadióne Michalovce .

  Termíny : 21.12. (piatok), 11.1. (piatok), 18.1.(piatok), 25.1. (piatok), 1.2.(piatok

  PLÁN ORGANIZAČNÉHO A PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA
  KORČULIARSKEJ GRAMOTNOSTI 5 – 6 ročných DETÍ MŠ.

  1. Organizátor: Mesto Michalovce – OŠaŠp, HK Mládež, jednotlivé MŠ,
  2. Miesto konania: Zimný štadión Michalovce,
  3. Termín konania: viď. uvedený hore
  4. Počet účastníkov: 35 detí MŠ.
  5. Zodpovedný na ľadovej ploche - tréner: Mgr. Jozef Kužma,
  6. Zodpovedné mimo ľadovej plochy: poverené učiteľky MŠ,
  7. Čas odchodu z MŠ: 10.30 hod.,
  8. Príchod na štadión: 10.45 hod.,
  9. Výučba na ľade: od 11.15 hod. - 12.00 hod.,
  10. Predpokladaný čas návratu na MŠ: 12.15 hod.,
  11. Spôsob dopravy: autobus MK Trans Michalovce,
  12. Program: Výučba základov korčuľovania – špeciálnych zručností 5 – 6 ročných detí v časovom
  rozpätí 45 min.,
  13. Bezpečnostné opatrenia: v súlade s platnou legislatívou, lekárnička, informovaný súhlas
  rodiča(zabezpečujú riaditeľky jednotlivých MŠ).
  UPOZORNENIE: žiadame riaditeľky MŠ, aby upozornili pedagogický dozor, rodičov a starých rodičov

 • Do galérie "Vyber si svoj šport" boli pridané fotografie.

 • Do galérie Liga v pohybovej zdatnosti MŠ boli pridané fotografie.

 • Projekt "OTVORENÁ ARÉNA "

  Od: 07.11.2018 sa deti triedy č. III. zapoja do projektu "Otvorená aréna" v spolupráci s Iuventa Michalovce.

  Miesto konania projektu: Chemkostav aréna

  Trvanie projektu: každú stredu 1x do mesiaca.

  Obsah a cieľ projektu: výučba základných pohybovných aktivít so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu detí. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier pomôcť deťom osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov(beh, chôzda, beh rýchly a pomalý, cez prekážky, beh zo štartu do cieľa, slalomový beh, skok ......

 • Mestská liga pohybovej zdatnosti.

  Dňa: 24.10.2018 sa štyri 5-6 ročné deti materskej školy zúčastnia Mestskej ligy pohybovej zdatnosti o pohár primátora mesta Michalovce.

  Prajeme im veľa športových úspechov pri reprezentovaní našej materskej školy.

  Riad. školy.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria