OZNAM PRE RODIČOV,KTORÍ ZAPÍSALI DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021. Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom ktorí svoje dieťa zapísali do materskej školy na školský rok 2020/2021, aby si do 30.06.2020 prišli prevziať rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy Rozhodnutia .

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Zápis do materskej školy

Streda 12. 8. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vitajte na stránke materskej školy

Riaditeľka materskej školy upozorňuje rodičov,že je potrebné doniesť k Žiadosti o prijatie do MŠ lekárske potvrdenie

o zdravotnom stave dieťaťa, / ktoré sa v čase zápisu nevyžadovalo/ podľa usmerneia MŠ SR po otvorení škôl 

do 25.6.2020.

Novinky

 • Do galérie Rozlúčka predškolákov boli pridané fotografie.

 • Žiadam rodičov predškolákov ,aby si vyplnili Žiadosť na odovzdanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

  riad.školy

  Mária Gaľová

 • Žiadame rodičov,ak máte možnosť ,vypište a vytlačte si doma toto vyhlásenie a ráno 1.6.2020 odovzdajte učiteľke v triede.Urýchlime tým čas odovzdávania detí do materskej školy.

 • V prípade záujmu o zhotovenie tabla pre deti kontaktujte p.Hanečákovú .č.t.0904493354

 • Materská škola, J.Švermu 8, Michalovce

  Trieda č.4

  Triedne učiteľky: Mondoková , Porvazová

  Zoznam detí na dochádzku do MŠ od 1.6.2020

  1. Budinská Timea
  2. Hanečáková Lara
  3. Krajník Timon
  4. Marjov Matúš
  5. Mašlej Jakub
  6. Mičaník Matias
  7. Pondi Samuel
  8. Rokyta Zbičiak Daniel
  9. Semko Siphia
  10. Soročinová Júlia
  11. Stavrovská Miriam
  12. Tkáč Peter
  13. Hudáková Mária
  14. Bujdošová Eva
 • Materská škola Jána Švermu 8, 071 01 Michalovce

  Zoznam detí s dochádzkou do MŠ od 01.06. 2020

  Učiteľky: Lenka Košická

  Daniela Mišovicová

  Trieda č.: III.

  1. Angušová Ema
  2. Dobranský Oliver
  3. Gomboš Pavol
  4. Jakubík Peter
  5. Kuľhová Sára
  6. Lopatník Hugo
  7. Styrančáková Ekateryna
  8. Špiváková Šarlota
  9. Korsák Milan
  10. Stanko Tomáš
  11. Ferko Damián
  12. Gožová Petra
  13. Karpáčová Ema
 • Materská škola, JánaŠvermu 8, Michalovce

  Zoznam detí s dochádzkou do Materskej školy od 1.6.2020

  Trieda č.1

  Učiteľky: Daniela Blašková, Dominika Banduričová

  1. Natália Krajniková
  2. Ján Sejna
  3. Leo Provázek
  4. Pavol Katančík
  5. Barbora Rošková
  6. Filip Pado
  7. Marek Boržík
  8. Laura Čižmárová

  9. Alex Provázek

  10. Šimon Katančík

  11. Emma Kločanková

  12. Filip Kločanka

 • Materská škola, J. Švermu 8, Michalovce 071 01

  Zoznam deti nahlásených na dochádzku do MŠ od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020.

  Trieda č. ll.

  Učiteľky: Beáta Karolová

  Iveta Čechovičová

  1. Čižmar Alex
  2. Faťol Šimon
  3. Gelatič Ján
  4. Kukrak Sebastián
  5. Lenartová Nina
  6. Makeľ Jakub
  7. Makeľová Ema
  8. Ščurová Vanesa
  9. Valiga Jakub
  10. Iľčíková Ela
  11. Horňák Daniel
  12. Hudák Dávid
  13. Labiková Lenka
  14. Lobo Rafael
 • .....................................................................................................................................................

  ( Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo zákonného zástupcu)

  V Michalovciach: ......................................

  Materská škola

  Jána Švermu 8

  071 01

  Michalovce

  Vec: Žiadosť o odovzdanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

  V súlade s §16 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadam o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa ...................................................................

 • Materská škola Jána Švermu 8 v Michalovciach

  Organizácia a podmienky prevádzky materskej školy do konca školského roku 2019/2020

  Prevádzka materskej školy od 01.06.2020 je od: 7.00 hod. do 16.00. hod.

  Príchod do materskej školy do 8.30 hod./po tomto čase bude areál MŠ zamknutý/

  Vyberanie deti realizovať po 15.00 hod.

  Minimalizovať zhromažďovania osôb pred materskou školou, pred vnútornými a vonkajšími priestormi, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

  Počet detí v jednej triede: najviac 15

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria