.

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Zápis do materskej školy

Piatok 22. 1. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vitajte na stránke materskej školy

                         USMERNENIE PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 11.01.2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Michalovce s účinnosťou od 11.01.2021 bude v čase mimoriadnej epidemiologickej situácií v  prevádzke materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (policajti, vojaci, zdravotníci, hasiči...) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti  na základe písomného potvrdenia zamestnávateľa.

Preto prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľkám, alebo riaditeľke školy telefonicky +421 917 751 563 alebo emailom, (22.ms.michalovce@gmail.com), ktoré deti nastúpia do materskej školy, a ktoré nie. Nezabudnite pred nástupom detí podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám pripravia pani učiteľky v  triedach. 

Riaditeľka školy: Mária Gaľová

 

    Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, ktorí svoje detí zapísali do materskej školy 04.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021 a 08.012021, že v tieto dni  bude zabezpečená prevádzka v triede č. III. od 6.30 hod. do 16.30 hod.. Detí budú spojené v jednej triede a budú sa striedať aj p. učiteľky. Prineste deťom posteľné prádlo, pyžamo, papuče a náhradné rúško do skrinky. Pred nástupom do materskej školy podpíšete Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Vyjadrenie či Vaše dieťa má mať rúško počas dňa v materskej škole alebo nie, ktoré Vám dá ráno p. učiteľka.

Zároveň Vám prajeme Šťastný Nový rok 2021

riad. školy: Mária Gaľová                                                    

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
  Jána Švermu 8, Michalovce
 • 056-6421305,
  mob. 0917751563- riad.školy.
  email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

Fotogaléria