Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov

  © aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria