Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Detské dopravné ihrisko
  riaditeľňa
  Školská kuchyňa
  Telocvičňa
  Trieda č. I.
  Trieda č. II.
  Trieda č. III.
  Trieda č. IV.
  Trieda č. V.

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
    Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
    mob. 0917751563- riad.školy.

Fotogaléria