Navigácia

Navigácia

  • Európsky deň rodičov a škôl

   Do galérie Európsky deň rodičov a škôl boli pridané fotografie.

  • Exkurzia na gazdovský dvor.

   Exkurzia na gazdovský dvor. 

   Vážení rodičia!

   Deti triedy č. III. sa zúčastnia exkurzie na gazdovský dvor v rámci "Dňa úcty k starším" spolu so starými rodičmi. dňa: 16.10.2018  

   Ostatné informácie v triede u učiteliek. 

    

  • Európsky deň rodičov a škôl

   EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKôL

   Vážení rodičia!

   Pozývame Vás na Európsky dn rodičov a škôl, ktorý sa uskutoční dňa: 16.10.2018 o 15,00 hod. na školskom dvore s týmto programom: 

   1. výstava tekvicových strašiakov a plodov jesene, 

   2. Šikovné rúčky" - výstavka detských prác,

   3."UsmievAnka" - zábavný animačný program pre deti, spev, tanec, kúzla, hry, 

   4. sladká zdravá odmena.

   5. Prezentácia zdravých výrobkov.

   Na školskom dvore si rodičia môžu opiecť na grile vlastné  donesené chutné produkty, 

   Podávať sa bude aj zdravé  občerstvenie pre deti a rodičov - kto nepríde, nebude vedieť čo !!!

   Riad. školy a Rodičovská rada. 

    

  • trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne

   Do galérie trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  • trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne

   Do galérie trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  • Oznámenia!

   Pozdravujem Vás Milí rodičia s novým školským rokom 2018/2019 

    V  tomto školskom roku Vás znova budeme  informovať o aktivitách, ktoré sa budú realizovať  na materskej škole.

   1. Dňa: 02.10.2018 o 15,20 hod. sa na MŠ uskutoční Plenárne rodičovské združenie kde sa dozviete všetky podstatné veci o prevádzke materskej školy, aktivitách, školskom vzdelávacom programe, krúžkovej činnosti, poplatkoch za MŠ a mnoho ďalších  dôležitých infomácií. 

   Tešíme sa na hojnú účasť rodičov. 

   Riad. školy .

   2. Dňa: 17.10.2018 sa uskutoční fotografovanie detí, o ktoré ste prejavili záujem. 

   3.dňa: 25.10.2018 o 9,3o hod. budú mať deti hudobnú rozprávku O dvanástich mesiačikoch. 

   4. Dňa: 23.10. sa 3  deti zúčastnia súťaže Zlatý Matičný hlások v speve ľudových piesní /- Reštaurácia Zlatý Bažant.  

    

  • škola v pohybe

   Do galérie škola v pohybe boli pridané fotografie.

  • DOD Mestské kasárne

   Do galérie DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  • Naše mesto

   Do galérie Naše mesto boli pridané fotografie.

  • MORSKÉ OKO

   Do galérie MORSKÉ OKO boli pridané fotografie.

  • OZNAM.

   Oznámenie pre rodičov.

   Vážení rodičia!

   Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje že v šase od: 28.08.2018 do: 07.09.2018 nebude prítomná na materskej škole z dôvodu čerpania dovolenky.  

   Prípadne požiadavky a informácie poskytne poverený zamestnanec zastupovaním riaditeľky školy  v medziach svojich kompetencií p. Anna Mondoková tr. č. IV. na poschodí vpravo. . 

   Ďakujem za pochopenie. 

   Riad. školy: Emília Koribaničová 

  • OZNAM PRE RODIČOV

   Vážení rodičia!

   Vaše dieťa pri prvom nástupe do materskej školy bude potrebovať:

   1. kópiu preukazu poistenca - (doniesť ihneď prvý deň. 

   Deti 3-4 ročné: posteľné prádlo - obliečku na paplón - detská, posteľnú plachtu, pyžamo, 

   - prezúvky, papuče s pevnou podrážkou nie na viazanie/ žiadne šľapky, kroksy....

   - hygienické potreby: toaletný papier - 2 ks, hygienické vreckovky - 10 ks, zubnú kefku, detskú zubnú pastu, hrebeň, 

   - pracovný  výtvarný materiál: 10 ks - výkresy A4, 5 ks A5, voskovky - slovenský výrobca, nožnice- zaoblený hrot, fixy - 10 farebné a viac, 1 balenie farebný papier, 

   Nové deti 2-3 ročné- náhradné prádlo do skrinky- v prípade pošpinenia sa dieťaťa, 

   POZOR: Všetky veci označiť menom a priezviskom- hlavne u mladších detí a novoprijatých  !!!

   Prevádzka materskej školy je: 6,30 hod- 16,30 hod. 

   V poschodovej budove sa deti schádzajú v jednej zbernej triede do: 7,00 hod. Potom sa presunú do svojej triedy. 

   2. Deti sú zaradené do tried podľa veku, na dverách budú ráno: 03.09.2018 vyvesené zoznamy detí. 

   3. V prípade že nenájdete svoje dieťa zaradené do zoznamu kontaktujte zástup. riad. školy p. Mondokovú. 

   4. Každé dieťa obdrží poštovú poukážku na úhradu úhradu poplatku za MŠ s variabilným symbolom - uhradiť ihneď do: 10 - teho v mesiaci. Platbu cez Internet hlásiť učiteľke v triede, ale pri platobnom styku vždy uvádzať meno dieťaťa a variabilný symbol dieťaťa. 

   DETI 5-6 ročné - rok pred nástupom do MŠ :  prinesú do MŠ len . posteľné prádlo, pyžamo, uterák malý s pútkom, prezúvky, 

   Hygienické potreby, pracovný a výtvarný materiál poskytuje MŠ. 

   Ostatné informácie Vám poskytnú učiteľky v triede. 

   UPOZORNENIE: deti, ktoré prídu do MŠ prvý krát ( 2-4 ročné / býva zvykom že prvý deň sú len na doobeda do: 12,30 hod. - začína u nich adaptačný program. 

   Tešíme sa na Vaše deti!

   Riaditeľka školy: Bc. Emília Koribaničová 

   č. tel na odhlasovanie detí z MŠ v prípade choroby a inej udalosti: 056 64 213 05. 

   emailom: 22.ms.michalovce@gmail.com

    

  • Rozlúčka predškolákov

   Do galérie Rozlúčka predškolákov boli pridané fotografie.

  • aktivity na dopravnom ihrisku na motokárach od neziskovej organizácie ZEMPLÍN

  • Výlet Zamutov

   Do galérie Výlet Zamutov boli pridané fotografie.

  • Divadlo v maringotke

   Do galérie Divadlo v maringotke boli pridané fotografie.

  • VÝLET DO ZAMUTOVA.

   Oznámenie.

    

   Dňa: 18.06.2018 sa deti tried č. IV a V. zúčastnia jedno dňového výletu do Zamutova. 

   Cieľom výjetu jeE Poznávať a na  základe priameho pozorovania rozlišovať  niektoré domáce zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy. 

  • Vinné jazero tr.č.III

   Do galérie Vinné jazero tr.č.III boli pridané fotografie.

  • Divočinka trieda č.II

   Do galérie Divočinka trieda č.II boli pridané fotografie.

  • Vinné jazero trieda č.II

   Do galérie Vinné jazero trieda č.II boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria