Navigácia

Navigácia

  • projekt-Otvorená aréna

   Do galérie projekt-Otvorená aréna boli pridané fotografie.

  • Korčuliarská gramotnosť

   Do galérie Korčuliarská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • Korčuliarská gramotnosť

   Do galérie Korčuliarská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • Vianočné prianie.

   Vianočné prianie. 

   Vianočné prianie!

   Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu a na srdiečkach pocítite nehu, keď snehová vločka zacengá Vám na nose, nech tíško znejú slová

   "Prajem vám krásne Vianoce"!

    

   Vaša riaditeľka!

    

  • Vianočná besiedka trieda č.I

   Do galérie Vianočná besiedka trieda č.I boli pridané fotografie.

  • Čaro Vianoc - prednes básni ZKGZ

   Do galérie Čaro Vianoc - prednes básni ZKGZ boli pridané fotografie.

  • Mikuláš

   Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

  • tvorivé dielne trieda č.II

   Do galérie tvorivé dielne trieda č.II boli pridané fotografie.

  • Vianočná besiedka trieda č.V

   Do galérie Vianočná besiedka trieda č.V boli pridané fotografie.

  • Mikuláš

   Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

  • Projekt- "Hojdačka nie je iba hračka"

   Do galérie Projekt- "Hojdačka nie je iba hračka" boli pridané fotografie.

  • Liga pohybovej zdatnosti 2 kolo

   Do galérie Liga pohybovej zdatnosti 2 kolo boli pridané fotografie.

  • Ujo Ľubo

   Do galérie Ujo Ľubo boli pridané fotografie.

  • Úcta k starším -návšteva knižnice tr.č.V

   Do galérie Úcta k starším -návšteva knižnice tr.č.V boli pridané fotografie.

  • projekt-Otvorená aréna

   Do galérie projekt-Otvorená aréna boli pridané fotografie.

  • KORČULIARSKA GRAMOTNOSŤ - PROJEKT.

   KORČULIARSKA GRAMOTNOSŤ - PROJEKT.

   Vážení rodičia!

   Od: 21.12.2018 sa prihlásené deti tried IV, a V - 5-6 r. zúčastnia projektu korčuliarskej gramotnosti na zimnom štadióne Michalovce . 

    

   Termíny : 21.12. (piatok), 11.1. (piatok), 18.1.(piatok), 25.1. (piatok), 1.2.(piatok

   PLÁN ORGANIZAČNÉHO A PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA
   KORČULIARSKEJ GRAMOTNOSTI 5 – 6 ročných DETÍ MŠ.

   1. Organizátor: Mesto Michalovce – OŠaŠp, HK Mládež, jednotlivé MŠ,
   2. Miesto konania: Zimný štadión Michalovce,
   3. Termín konania: viď. uvedený hore 
   4. Počet účastníkov: 35 detí MŠ.
   5. Zodpovedný na ľadovej ploche - tréner: Mgr. Jozef Kužma,
   6. Zodpovedné mimo ľadovej plochy: poverené učiteľky MŠ,
   7. Čas odchodu z MŠ: 10.30 hod.,
   8. Príchod na štadión: 10.45 hod.,
   9. Výučba na ľade: od 11.15 hod. - 12.00 hod.,
   10. Predpokladaný čas návratu na MŠ: 12.15 hod.,
   11. Spôsob dopravy: autobus MK Trans Michalovce,
   12. Program: Výučba základov korčuľovania – špeciálnych zručností 5 – 6 ročných detí v časovom
   rozpätí 45 min.,
   13. Bezpečnostné opatrenia: v súlade s platnou legislatívou, lekárnička, informovaný súhlas
   rodiča(zabezpečujú riaditeľky jednotlivých MŠ).
   UPOZORNENIE: žiadame riaditeľky MŠ, aby upozornili pedagogický dozor, rodičov a starých rodičov

   vstup na ľadovú plochu je na vlastnú zodpovednosť !!!
   - na zimnom štadióne sa riadia pokynmi trénerov HK Mládež Michalovce !!

   Ing. Katarína Poláková,

   ved. OŠaŠp Michalovce v.r.

                                                                                                                     Riad. školy. 

    

  • "Vyber si svoj šport"

   Do galérie "Vyber si svoj šport" boli pridané fotografie.

  • Liga v pohybovej zdatnosti MŠ

   Do galérie Liga v pohybovej zdatnosti MŠ boli pridané fotografie.

  • Úcta k starším trieda č.III

   Do galérie Úcta k starším trieda č.III boli pridané fotografie.

  • Zlatý matičný hlások-regionálna súťaž

   Do galérie Zlatý matičný hlások-regionálna súťaž boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria