Navigácia

Navigácia

  • Mikuláš

   Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

  • Projekt- "Hojdačka nie je iba hračka"

   Do galérie Projekt- "Hojdačka nie je iba hračka" boli pridané fotografie.

  • Liga pohybovej zdatnosti 2 kolo

   Do galérie Liga pohybovej zdatnosti 2 kolo boli pridané fotografie.

  • Ujo Ľubo

   Do galérie Ujo Ľubo boli pridané fotografie.

  • Úcta k starším -návšteva knižnice tr.č.V

   Do galérie Úcta k starším -návšteva knižnice tr.č.V boli pridané fotografie.

  • projekt-Otvorená aréna

   Do galérie projekt-Otvorená aréna boli pridané fotografie.

  • KORČULIARSKA GRAMOTNOSŤ - PROJEKT.

   KORČULIARSKA GRAMOTNOSŤ - PROJEKT.

   Vážení rodičia!

   Od: 21.12.2018 sa prihlásené deti tried IV, a V - 5-6 r. zúčastnia projektu korčuliarskej gramotnosti na zimnom štadióne Michalovce . 

    

   Termíny : 21.12. (piatok), 11.1. (piatok), 18.1.(piatok), 25.1. (piatok), 1.2.(piatok

   PLÁN ORGANIZAČNÉHO A PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA
   KORČULIARSKEJ GRAMOTNOSTI 5 – 6 ročných DETÍ MŠ.

   1. Organizátor: Mesto Michalovce – OŠaŠp, HK Mládež, jednotlivé MŠ,
   2. Miesto konania: Zimný štadión Michalovce,
   3. Termín konania: viď. uvedený hore 
   4. Počet účastníkov: 35 detí MŠ.
   5. Zodpovedný na ľadovej ploche - tréner: Mgr. Jozef Kužma,
   6. Zodpovedné mimo ľadovej plochy: poverené učiteľky MŠ,
   7. Čas odchodu z MŠ: 10.30 hod.,
   8. Príchod na štadión: 10.45 hod.,
   9. Výučba na ľade: od 11.15 hod. - 12.00 hod.,
   10. Predpokladaný čas návratu na MŠ: 12.15 hod.,
   11. Spôsob dopravy: autobus MK Trans Michalovce,
   12. Program: Výučba základov korčuľovania – špeciálnych zručností 5 – 6 ročných detí v časovom
   rozpätí 45 min.,
   13. Bezpečnostné opatrenia: v súlade s platnou legislatívou, lekárnička, informovaný súhlas
   rodiča(zabezpečujú riaditeľky jednotlivých MŠ).
   UPOZORNENIE: žiadame riaditeľky MŠ, aby upozornili pedagogický dozor, rodičov a starých rodičov

   vstup na ľadovú plochu je na vlastnú zodpovednosť !!!
   - na zimnom štadióne sa riadia pokynmi trénerov HK Mládež Michalovce !!

   Ing. Katarína Poláková,

   ved. OŠaŠp Michalovce v.r.

                                                                                                                     Riad. školy. 

    

  • "Vyber si svoj šport"

   Do galérie "Vyber si svoj šport" boli pridané fotografie.

  • Liga v pohybovej zdatnosti MŠ

   Do galérie Liga v pohybovej zdatnosti MŠ boli pridané fotografie.

  • Úcta k starším trieda č.III

   Do galérie Úcta k starším trieda č.III boli pridané fotografie.

  • Zlatý matičný hlások-regionálna súťaž

   Do galérie Zlatý matičný hlások-regionálna súťaž boli pridané fotografie.

  • Úcta k starším trieda č.IV -návšteva knižnice

   Do galérie Úcta k starším trieda č.IV -návšteva knižnice boli pridané fotografie.

  • Projekt- "Otvorená aréna"

   Projekt "OTVORENÁ ARÉNA "

   Od: 07.11.2018 sa deti triedy č. III. zapoja do projektu "Otvorená aréna" v spolupráci s Iuventa Michalovce. 

   Miesto konania projektu: Chemkostav aréna

   Trvanie projektu: každú stredu 1x do mesiaca. 

   Obsah  a cieľ projektu: výučba základných pohybovných aktivít so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu detí. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier pomôcť deťom osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov(beh, chôzda, beh rýchly a pomalý,  cez prekážky, beh zo štartu do cieľa, slalomový beh, skok ......

   časová dotácia:  30, minút 

   Podrobné informácie - učiteľky v triede, raiditeľka školy. 

   Riad. školy. 

  • Mestská liga pohybovej zdatnosti.

   Mestská liga pohybovej zdatnosti. 

   Dňa: 24.10.2018 sa štyri  5-6 ročné deti materskej školy zúčastnia Mestskej ligy pohybovej zdatnosti o pohár primátora mesta Michalovce. 

   Prajeme im veľa športových úspechov pri reprezentovaní  našej materskej školy. 

   Riad. školy. 

  • Európsky deň rodičov a škôl

   Do galérie Európsky deň rodičov a škôl boli pridané fotografie.

  • trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne

   Do galérie trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  • trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne

   Do galérie trieda č.V MORSKÉ OKO a DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  • Oznámenia!

   Pozdravujem Vás Milí rodičia s novým školským rokom 2018/2019 

    V  tomto školskom roku Vás znova budeme  informovať o aktivitách, ktoré sa budú realizovať  na materskej škole.

   1. Dňa: 02.10.2018 o 15,20 hod. sa na MŠ uskutoční Plenárne rodičovské združenie kde sa dozviete všetky podstatné veci o prevádzke materskej školy, aktivitách, školskom vzdelávacom programe, krúžkovej činnosti, poplatkoch za MŠ a mnoho ďalších  dôležitých infomácií. 

   Tešíme sa na hojnú účasť rodičov. 

   Riad. školy .

   2. Dňa: 17.10.2018 sa uskutoční fotografovanie detí, o ktoré ste prejavili záujem. 

   3.dňa: 25.10.2018 o 9,3o hod. budú mať deti hudobnú rozprávku O dvanástich mesiačikoch. 

   4. Dňa: 23.10. sa 3  deti zúčastnia súťaže Zlatý Matičný hlások v speve ľudových piesní /- Reštaurácia Zlatý Bažant.  

    

  • škola v pohybe

   Do galérie škola v pohybe boli pridané fotografie.

  • DOD Mestské kasárne

   Do galérie DOD Mestské kasárne boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria