Navigácia

Navigácia

  Materská škola sa nachádza na ul.J. Švermu 8 v Michalovciach. Pozostáva zo štyroch pavilónov. V dvoch pavilónoch sa nachádza päť tried, v treťom telocvičňa, štrvtý tvorí hospodárska budova.Materskú školu navštevujú deti od 2-6 rokov veku v počte 114. Na materskej škole pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci, a 4 zamestnanci školskej jedálne. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, oddychovo relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.V časti výchovno- vzdelávacej sa nachádza detské dopravné ihrisko.Jednotlivé triedy sú vybavené štandartným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi a hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi.

  O škôlke

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria